27 Σεπτεμβρίου 2021

Έκδοση ειδικού σήματος απαλλαγής από το τέλος στάθμευσης – Οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι πιστοποιούνται αρχικά με τους κωδικούς Taxisnet, ενώ ακολούθως εισάγουν τον Αριθμό Πινακίδων Κυκλοφορίας του οχήματος και τον ΑΦΜ του κύριου ή/και κατόχου. 

Read More

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ