2 Μαρτίου 2024

ΜΕΝΟΥ

Αειφορία στην εκπαίδευση. Με επιτυχία διεξήχθη το βιωματικό Σεμινάριο στο Τμήμα Δασολογίας Καρπενησίου (ΦΩΤΟ)

Με τη συμμετοχή 25 ατόμων, εκπαιδευτικών των σχολείων του Καρπενησίου και της Δυτικής Φραγκίστας, καθώς και φοιτητών, πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα την αειφορία

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Καρπενησίου (Γεωπονικό Παν/μιο), ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, για συνέργεια στην επιμόρφωση των μελών του, διοργάνωσε επιμορφωτικό σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023, στις εγκαταστάσεις του.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν 25 άτομα, εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων του Καρπενησίου και της Δυτικής Φραγκίστας, καθώς και φοιτητές του τμήματος με εθελοντική δράση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Τις εισηγήσεις και τα εργαστήρια επιμελήθηκε το προσωπικό του τμήματος, η εκπαιδευτικός και μεταπτυχιακή φοιτήτρια Έλενα Μάντζαρη, υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης – Κέντρου Πληροφόρησης του Τμήματος και η εκπαιδευτικός – Δασοπόνος και υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Βασιλική Λάππα, υπεύθυνη των εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων που το Τμήμα Δασολογίας εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικές μονάδες του νομού.

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η προσέγγιση των στόχων της Βιώσιμης Κοινωνίας όπως αυτοί ορίζονται από την Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Βιωσιμότητα (https://sdgs.un.org/goals), μέσα από την σχολική ζωή των μικρών μαθητών και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων ζωής (Life Skills) που θα τους οδηγήσουν στην ενεργή συμμετοχή τους στα κοινά και στην υπεράσπιση των φυσικών πόρων (νερό, έδαφος, δασικά οικοσυστήματα, Θάλασσες, κ.α.), που εγγυόνται την υγεία, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη στον πλανήτη μας.

Κάτω από τις πιέσεις των κλιματικών συνθηκών και της αυξανόμενης ανισότητας στην πρόσβαση σε υγιεινή τροφή, καθαρό νερό, ενέργεια, υγειονομική περίθαλψη και άλλων βασικών αγαθών και δικαιωμάτων των ανθρώπων, ο ρόλος της εκπαίδευσης, σε κάθε της βαθμίδα, αναγνωρίζεται ως κομβικός, καθώς ενδυναμώνει τους πολίτες με κριτική ικανότητα, τους εξασφαλίζει πρόσβαση στην τεκμηρίωση και άμυνα στην παραπληροφόρηση και κάθε μορφής εκμετάλλευση.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος κ. Ανδρέας Παπαδόπουλος, τόνισε καλωσορίζοντας τους/τις εκπαιδευτικούς στο Τμήμα Δασολογίας, ότι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, υπηρετώντας τις αρχές της κοινωνικής αειφορίας και δικαιοσύνης, οφείλουν να είναι ανοιχτά στην κοινωνία και να συνδέουν την έρευνα με τις ανάγκες των κοινωνιών για ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων τους, στηρίζοντας την κοινωνική ευημερία και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα δίκαιο μέλλον στις επόμενες γενεές.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εργαστούν ομαδικά σε εκπαιδευτικά εργαλεία που θα αξιοποιήσουν στην τάξη, με τις μαθητικές ομάδες τους και επισκέφτηκαν τα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος, ώστε να έχουν προσωπική εκτίμηση των δυνατοτήτων αξιοποίησής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία της πρωτοβάθμιας βαθμίδας εκπαίδευσης. Επιπλέον, τους δόθηκε πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και βάσεις δεδομένων, που αφορούν κάθε πτυχή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης για την αειφορία και την ανθεκτικότητα των κοινωνιών.

Το Τμήμα Δασολογίας έθεσε στη διάθεση των εκπαιδευτικών του Νομού Ευρυτανίας συγκεκριμένες προτάσεις για αξιοποίηση, στο χρονοδιάγραμμα κάθε σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς, στο πλαίσιο ενός δυναμικού δικτύου συνεργασιών, που συνοψίζονται σε δύο βασικές θεματικές:

Σχολικός Κήπος – Από τη Φάρμα στο πιάτο: αφορά σε πολλαπλές προσεγγίσεις της σχολικής ομάδας με το έδαφος, ως φυσικό πόρο, την καλλιέργεια και την διατροφή, την κτηνοτροφία και τα προϊόντα της, τη μελισσοκομία και τα μη ξυλώδη προϊόντα του δάσους, πάντα σε σύνδεση με την τοπική παράδοση και την οικονομία.

Υιοθεσίες δασικών οικοσυστημάτων – Σχολεία του Δάσους: αφορά στη σύνδεση με όλες τις θεματικές του αναλυτικού προγράμματος των σχολείων της πόλης του Καρπενησίου, με τα δασικά οικοσυστήματα που έχουν υιοθετήσει (τοπική ιστορία, ορεινός πολιτισμός, μελέτη άγριας ζωής, κ.λπ.).

Πρόκειται για:

το ελατοδάσος της τοποθεσίας Βρύση Μαργαρίτας – Άγιος Αθανάσιος, που περιλαμβάνει και το τμήμα της διαδρομής του Ευρωπαϊκού Μονοπατιού Ε4 Ιτιάς, για το 1ο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Καρπενησίου

το περιαστικό δάσος πεύκης στο λόφο του Αγίου Δημητρίου, που δενδροφυτεύτηκε τη δεκαετία του ’80 μετά από πυρκαγιά, από μαθητές του 2ου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Καρπενησίου

το κοινοτικό προστατευτικό δάσος της Μυρίκης στην τοποθεσία Αη Λιάς Μυρίκης για το 3ο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Καρπενησίου

το παραποτάμιο δάσος πλατάνου του Κεφαλοβρύσου για το 4ο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Καρπενησίου.

Η επιτυχία του εργαστηρίου εκπαίδευσης για την αειφορία, αναδεικνύει την ανάγκη των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών μας, για μια δυναμική- βιωματική σχολική καθημερινότητα, που ενδυναμώνει τόσο τους ίδιους, όσο και τους μαθητές τους, απέναντι σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα.

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, συγχαίρει το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Διοικητικό του Συμβούλιο για την πρωτοβουλία της διοργάνωσης και δηλώνει την προθυμία του να υποστηρίξει κάθε εκπαιδευτική προσπάθεια, στην κατεύθυνση της αειφορίας στην εκπαίδευση της νέας γενιάς μαθητών και εκπαιδευτικών!

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ