1 Απριλίου 2023

ΜΕΝΟΥ

Ακυρώθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων – Το σκεπτικό της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

από την έντυπη έκδοση

Η 12η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων, η οποία διεξήχθη στις 26 Οκτωβρίου 2021, ακυρώθηκε μαζί με τις αποφάσεις που ελήφθησαν, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, που ελέγχει την νομιμότητα των αποφάσεων όλων των δήμων και των Δημοτικών Συμβουλίων της Στερεάς Ελλάδας.

Πρόκειται για τη συνεδρίαση την οποία κατήγγειλε η αντιπολίτευση του Δήμου Αγράφων και ο επικεφαλής της, κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής, καθώς η συνεδρίαση έγινε χωρίς την απαιτούμενη απαρτία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να θυμίσουμε ότι από τη συγκεκριμένη συνεδρίαση, τα μέλη της αντιπολίτευσης απείχαν από την διαδικασία. Μάλιστα η καταγγελία της αντιπολίτευσης και η αντιπαράθεση με τον αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Γκορόγια δημοσιεύθηκαν στα «Ευρυτανικά Νέα» (φυλ. 974/3-11-21).

Η απόφαση

Η “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ” με την υπ. αριθμ. πρωτ: 239321/12-11-2021 απόφασή της αναφέρει τα εξής, λαμβάνοντας υπόψιν μια σειρά νομικών παραβάσεων, οι οποίες απαριθμήθηκαν στην απόφαση, η οποία καταλήγει ως εξής:

«Αποφασίζουμε: Ακυρώνουμε την αριθμ. 12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων και το σύνολο των αποφάσεων που ελήφθησαν σε αυτή (αριθμ.45 έως 50), λόγω έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας για τη νόμιμη διεξαγωγή της. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση αυτής, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 που εδρεύει στην Λαμία».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμος Αγράφων δεν προτίθεται να καταθέσει ένσταση κατά της απόφασης και αναμένεται τα θέματα τα οποία ακυρώθηκαν, να εισαχθούν εκ νέου προς ψήφιση, πιθανόν στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ