26 Μαΐου 2024

ΜΕΝΟΥ

Αμύνταιο: Ορισμός των νέων Αντιδημάρχων

Τους νέους αντιδημάρχους όρισε ο Δήμαρχος Αμυνταίου Άνθιμος Μπιτάκης με πρόσφατη απόφαση του. Πρόκειται για τους Μπερμπερίδη Πέτρο, Χατζητιμοθέου Ιωάννη, Κρητικού Διαμαντούλα, Γυρίκη Ελένη, Καραούλη – Μπράχου Αφροδίτη, Σονιάδου- Μπίτα Σωτηρία και Δεμερτζιδη Στυλιανό με θητεία από 10-01-2023 έως και την 31-12-2023.

Οι αρμοδιότητες των νέων αντιδήμαρχων:

1. Στον Μπερμπερίδη Πέτρο του Γεωργίου: Διεύθυνση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, Τμήμα Προώθησης, Προβολής & Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου.

2.Στον Χατζητιμοθέου Ιωάννη του Χρύσανθου: Συνεργασία µε τους προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Αμυνταίου, για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων. Εποπτεία επίβλεψη, κατεύθυνση, έλεγχο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.

3. Στην Κρητικού Διαμαντούλα του Ανδρέα: Την εποπτεία των υπηρεσιών και του προσωπικού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, και του Τμήματος Προώθησης, Προβολής & Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Αμυνταίου. Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.

4. Στην Γυρίκη Ελένη του Βασιλείου: Την εποπτεία των υπηρεσιών στο Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και τουριστικής Προβολής. Την ευθύνη για την τήρηση των αρχών διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Τη διοργάνωση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Δήμου.

5. Στην  Καραούλη – Μπράχου Αφροδίτη του Αθανασίου: Την εποπτεία των υπηρεσιών και του προσωπικού της Κοινωνικής Προστασίας Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και του Εθελοντισμού.

6. Στην Σονιάδου- Μπίτα Σωτηρία του Γεωργίου Την εποπτεία των υπηρεσιών και του προσωπικού Παιδείας Πολιτισμού. Την Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.

7. Στον Δεμερτζιδη Στυλιανό του Ιωάννη: Την εποπτεία των υπηρεσιών και του προσωπικού στο Τμήμα Καθαριότητας και Πρασίνου. Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος, Μπερμπερίδη Πέτρος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Χατζητιμοθέου Ιωάννης.

www.ertnews.gr

Διαβάστε περισσότερα… Read More

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ