Αναπτυξιακός: Τρεις νέες προκηρύξεις συνολικού προϋπολογισμού €525 εκατ.

Πρόκειται για τα Καθεστώτα Ενισχύσεων “Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις”, “Γενική Επιχειρηματικότητα” και “Μηχανολογικός Εξοπλισμός”…. Read More

Τοπικές ειδήσεις
Επικαιρότητα
Αθλητικά