17 Απριλίου 2024

ΜΕΝΟΥ

Απόφαση αντιπεφερειάρχη: Πότε θα ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας οχηµάτων & παραµονή στα δάση της Ευρυτανίας

Την απαγόρευση κυκλοφορίας οχηµάτων και παραµονής εκδροµέων σε όλες τις δασικές περιοχές και στα περιαστικά δάση της Ευρυτανίας, για όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου του έτους 2021 -και μόνο όταν υφίσταται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς- αποφάσισε ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Αριστείδης Τασιός.

Πιο αναλυτικά, η ανωτέρω απαγόρευση θα ισχύει τις ημέρες, που ο ηµερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών, που δηµοσιεύεται από την προηγούµενη ηµέρα στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr), παρουσιάζει για τις περιοχές που εφαρμόζεται η απαγόρευση κατάσταση κινδύνου 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερµού) και θα ισχύει από την 12η βραδινή της τρέχουσας ηµέρας έως την 12η βραδινή της εποµένης ηµέρας.

Στην απαγόρευση δεν συµπεριλαµβάνεται η κυκλοφορία εντός των ασφαλτοστρωµένων επαρχιακών οδών (πλην της εξαίρεσης που αναφέρεται παρακάτω), των οδών εντός των κατοικηµένων τόπων, των αγροτικών οδών, που συνδέουν καλλιεργήσιµες εκτάσεις πλησίον των κατοικηµένων τόπων. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι κατά τόπους αγροκτηνοτρόφοι, διαµένοντες στις περιοχές αυτές, δασεργάτες, µελισσοκόµοι, προσωπικό εργοταξίων και εργοληπτικών εταιρειών, που εκτελούν έργα ή εργασίες κατόπιν αδείας των αρµοδίων δασαρχείων. Οι παραπάνω εξαιρέσεις δεν ισχύουν για τους µη έχοντες εντοπιότητα (παραθεριστές, εκδροµείς, κλπ).

Για την ενηµέρωση του κοινού θα εκδίδεται δελτίο τύπου, ενώ το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ευρυτανίας, µία ηµέρα πριν την έναρξη της απαγόρευσης θα αποστέλλει µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) για την ενηµέρωση των εµπλεκοµένων υπηρεσιών.

«Η παρούσα απόφαση, που συνοδεύεται από χάρτη 1:180.000 της Π.Ε. Ευρυτανίας, θα υλοποιηθεί µε µέριµνα των αρµοδίων κάθε φορά ∆ασαρχείων τα οποία και θα καθορίζουν κατά την κρίση τους τα δάση και τις περιοχές που θα ισχύει το µμέτρο της απαγόρευσης, της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Ευρυτανίας, των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νοµού, λαμβάνοντας υπόψη τον ηµερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών της Γ.Γ.Π.Π. και τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους. Καλούνται οι ∆ήµοι της Π.Ε. Ευρυτανίας να συνδράµουν για την τήρηση της παρούσας στα πλαίσια της χωρικής ευθύνης τους µε την υποστήριξη του έργου των ∆ασαρχείων µε µέσα ή προσωπικό καθώς και µε την ενεργοποίηση Φορέων, Εθελοντικών Οργανώσεων η Παραρτηµάτων τους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή τους (…)», καταλήγει η σχετική απόφαση.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ