17 Απριλίου 2024

ΜΕΝΟΥ

Αρχίζει από την 1η Μαΐου η αντιπυρική περίοδος στην Ευρυτανία. Οι ισχύουσες διατάξεις σύμφωνα με την πυροσβεστική

Την Πρωτομαγιά ξεκινά και φέτος η αντιπυρική περίοδος, για την αποτροπή εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Για τις ισχύουσες διατάξεις ενημερώνει η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας.

Σύμφωνα με σχετική Διάταξη που εξέδωσε η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας, το ανωτέρω διάστημα απαγορεύεται, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, η χρήση φλόγας, η καύση απορριμμάτων, βιομάζας συμπεριλαμβανομένων των περιττωμάτων ζώων (κοπριά), η απόρριψη αναμμένου τσιγάρου – σπίρτου ή άλλων θερμών υλών στην ύπαιθρο και ιδίως σε ξηρά χόρτα ή/και άλλα καυστά ή εκρήξιμα υλικά ή αντικείμενα, το άναμμα και διατήρηση φωτιάς για οποιονδήποτε λόγο, η καύση χορτολίβαδων, καλαμιάς-σιτοκαλαμιάς, καθώς και γεωργικών ή άλλων συναφών υπολειμμάτων (π.χ. κλαδεμάτων δενδρώδους ή θαμνώδους προέλευσης, προϊόντων αποψίλωσης ζιζανίων κ.α.), η χρήση/απόρριψη αυτοαναφλέξιμων ουσιών, η καύση/ρίψη βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και λοιπών εκρηκτικών υλικών, καθώς και η θήρα με όπλα, που έχουν βύσμα από ύλη, από την οποία μπορεί να προκληθεί σπινθήρας και να μεταδοθεί φωτιά.

Εξαίρεση αποτελεί το άναμμα φωτιάς εντός οικοδομημάτων/εσωτερικών-κλειστών χώρων, μόνο για λόγους εστίασης ή θέρμανσης και με ταυτόχρονη λήψη των προληπτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας (…), τονίζεται. Σημειώνεται ότι για τις θερμές εργασίες στην ύπαιθρο (ηλεκτροσυγκόλληση, κοπή, χρήση φλόγας κ.α.), απαγορεύεται η εκτέλεσή τους από 01/06/2021 έως και 30/09/2021, όταν η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς είναι 4 ή 5.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ