17 Απριλίου 2024

ΜΕΝΟΥ

Αρχαιολόγο για οκτώ μήνες προσλαμβάνει ο Δήμος Καρπενησίου. Σε εξέλιξη η υποβολή αιτήσεων, οι προθεσμίες

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (ΣΟΧ 1/2024)

από την έντυπη έκδοση

Την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοίνωσε ο Δήμος Καρπενησίου. Πρόκειται για άτομο ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγων που θα στελεχώσει την υπηρεσία για τους επόμενους οκτώ (8) μήνες.

Στη διαδικασία προτάσσονται οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων της Ευρυτανίας, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχο πτυχίου ή διπλώματος Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας με ειδίκευση ή κατεύθυνση στην Αρχαιολογία ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας με κατεύθυνση Αρχαιολογία και Ιστορίας της Τέχνης ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Αρχαιολογίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών με κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Λαογραφίας με κατεύθυνση Αρχαιολογίας ή Μεσογειακών Σπουδών με κατεύθυνση Αρχαιολογίας ή Αρχαιολογίας – Αρχαιομετρίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμου ή ισότιμου τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή έως και τις 12/2. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ