3 Οκτωβρίου 2023

ΜΕΝΟΥ

ΑΣΕΠ / Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 3.720 μόνιμες προσλήψεις στην Υγεία – Οι 4 θέσεις στο Γεν. Νοσοκομείο Καρπενησίου

Εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 7Κ/2022 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 60/31.08.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (3.720) θέσεων μονίμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Ξεκίνησε, την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στον 7Κ/2022 διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για 3.720 θέσεις εργασίας στην Υγεία. Μέσω της προκήρυξης μονίμων 7Κ/2022 του ΑΣΕΠ θα προσληφθούν άτομα Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι θέσεις αναλύονται ως εξής: τετρακόσιες ενενήντα τρεις (493) θέσεις ΠΕ Νοσηλευτικής, δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα τρεις (2.253) ΤΕ Νοσηλευτικής και εννιακόσιες εβδομήντα τέσσερις (974) θέσεις ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής και ΔΕ Νοσηλευτικής.

Όπως έγραφαν τα Ευρυτανικά Νέα, συνολικά τέσσερις (4) θέσεις αφορούν το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου (5η ΥΠΕ Θεσσαλίας-Στερεάς), όπου θα απασχοληθούν δύο (2) άτομα ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτικής και δύο (2) άτομα ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής.

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων της προκήρυξης, πρέπει:

-Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ

-Να προμηθευτούν και να αναγράψουν στην αίτηση συμμετοχής παράβολο 3 ευρώ, το οποίο προμηθεύοντα μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο).

Προσοχή: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναγράψουν τον κωδικό του ηλεκτρονικού παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλουν το αντίτιμο του μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη. Να σημειωθεί ότι για να μπορέσετε να κάνετε αίτηση στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ θα πρέπει να κάνετε μητρώο στον ΑΣΕΠ ή να το επικαιροποιήσετε.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην προκήρυξη μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ έως και τη Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου και ώρα 14:00 το μεσημέρι.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ