17 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΣΕΠ: Ψηφιακά ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός

Επίσης, προβλέπεται διασύνδεση με τρίτους φορείς στο πλαίσιο της απλούστευσης διαδικασιών και ενίσχυσης της διαλειτουγικότητας, αλλά και διερεύνηση για παροχή διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών από το γραφείο κοινού του Α.Σ.Ε….

Read More

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ