16 Ιουνίου 2024

ΜΕΝΟΥ

ΑΣΕΠ 2Γ/2022: Μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για τις 5.124 θέσεις εργασίας μέσω γραπτού πανελλαδικού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η πρόσκληση/προκήρυξη 2Γ/2022 του ΑΣΕΠ για τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Ο διαγωνισμός αναμένεται να διεξαχθεί τον Μάρτιο ’23, ενώ θα μπορούν να συμμετέχουν όλα τα πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ. Ο τρόπος εξέτασης είναι είτε με τη μέθοδο ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών (multiple choice questions) είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό των δύο.

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για τα έτη 2022 και 2023 ο αριθμός των ατόμων που θα προσληφθούν θα ανέλθει σε 5.124.  Ειδικότερα, θα καλυφθούν 3.502 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 1.565 κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και 57 Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού για τις οποίες το ΑΣΕΠ θα εκδώσει προκηρύξεις μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Η αναλυτική κατανομή των θέσεων ανά φορέα, έδρα, κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα θα πραγματοποιηθεί με τις προκηρύξεις του δεύτερου σταδίου του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν όσοι συγκεντρώσουν την απαιτούμενη στην Πρόσκληση/Προκήρυξη βαθμολογία βάσης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία άρχισε στις 2 Δεκεμβρίου και λήγει στις 20 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου ( Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Πρόσκληση/Προκήρυξη (Παράρτημα Γ΄) καθώς και τις οδηγίες που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ την 1/12/2022.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τη διαδικασία

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ