16 Ιουνίου 2024

ΜΕΝΟΥ

ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2023: Εκδόθηκε η προκήρυξη για 4.276 μόνιμες προσλήψεις – Οι 19 θέσεις στην Ευρυτανία και οι προθεσμίες

Στην προκήρυξη μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μόνο όσοι κρίθηκαν επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού και ανήκουν στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

Εκδόθηκε το ΦΕΚ της προκήρυξης 3ΓΒ/2023 του ΑΣΕΠ για 4.276 μόνιμες προσλήψεις σε φορείς του δημοσίου. Στην προκήρυξη μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μόνο όσοι κρίθηκαν επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού και ανήκουν στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). Οι 4.276 θέσεις θα καλυφθούν με μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών αρχίζει στις 27 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00, και λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμό τους κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση συνολικά τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι (4.276) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο) σε φορείς του δημοσίου.

Οι θέσεις στην Ευρυτανία

Σύμφωνα με την κατανομή θέσεων του ΑΣΕΠ, στην Ευρυτανία θα προσληφθούν δεκαεννέα (19) άτομα. Για όλες τις θέσεις στην Ευρυτανία, ισχύει το κριτήριο της εντοπιότητας.

Πρόκειται για τις ειδικότητες ΠΕ Αρχειονόμων, ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων), ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ1 Οικονομικού, ΠΕ Εφοριακών και ΠΕ Ψυχολόγων. Θα ενισχυθούν με μόνιμο προσωπικό, εφόσον οι θέσεις καλυφθούν, τα ΓΑΚ ν. Ευρυτανίας, τα Δασαρχεία Καρπενησίου και Φουρνά, η Δ/νση Δασών Ευρυτανίας, οι Δήμοι Αγράφων και Καρπενησίου, η ΠΕ Ευρυτανίας, η ΔΟΥ Καρπενησίου (Εφορία), το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων (πρ. γηροκομείο).

Υπενθυμίζεται ότι, μέσω της προκήρυξης 2ΓΒ/2023 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 1.843 θέσεων, μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, σε φορείς του δημοσίου τομέα, πριν λίγους μήνες είχαν «ανοίξει» 15 μόνιμες θέσεις ΤΕ στην Ευρυτανία (ειδικότητες Βρεφονηπιοκόμων, Τεχνολόγων Γεωπονίας και Δασοπονίας, Κοινωνικής Εργασίας, Μηχανικών κ.α.). Με τη 3ΓΒ/2023 Προκήρυξη θα προσληφθεί προσωπικό στον κλάδο της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).

Αναλυτικά, οι θέσεις μόνιμου προσωπικού στην Ευρυτανία, μέσω της 3ΓΒ/2023 προκήρυξης του ΑΣΕΠ, είναι οι εξής, ανά κλάδο/ειδικότητα, φορέα τοποθέτησης και αριθμό θέσεων:

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ