Αυτόματα πλέον η μεταβίβαση στοιχείων ΓΕΜΗ στους φορείς του Δημοσίου

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Μέσω της διάθεσης τριών νέων διαδικτυακών υπηρεσιών από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης…. Read More

Τοπικές ειδήσεις
Επικαιρότητα
Αθλητικά