3 Οκτωβρίου 2023

ΜΕΝΟΥ

Γήπεδο 5Χ5 στην Κρέντη Αγράφων. Προκηρύχθηκε έργο με προϋπολογισμό 75.000 ευρώ – Όσα προβλέπεται να γίνουν, οι προθεσμίες

Την κατασκευή γηπέδου 5x5 στην Κρέντη της Τοπικής Κοινότητας Κερασοχωρίου, ανακοίνωσε ο Δήμος Αγράφων

από την έντυπη έκδοση

Ένα νέο σύγχρονο γήπεδο 5Χ5 θα αποκτήσει ο Δήμος Αγράφων στο χωριό Κρέντη, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020”

Το έργο θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 75.000 ευρώ, εκ των οποίων 1.026 ευρώ αφορούν χωματουργικές εργασίες, 8.659 ευρώ τεχνικά έργα, 34.738,40 ευρώ λοιπά έργα και τελειώματα, ενώ Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%) αγγίζουν τις 8.000 ευρώ, όπως επίσης και τα απρόβλεπτα, ενώ ο φόρος προστιθέμενης αξίας (24%) υπολογίζεται σε 14.500 ευρώ περίπου.

Οι ενδιαφερόμενοι εργολάβοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 6 Ιουνίου. Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η 13η Ιουνίου 2023.

Τι θα γίνει

Το έργο αφορά σε εργασίες κατασκευής ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 5×5 διαστάσεων 35×17,50 μ. (διαστάσεις αγωνιστικού χώρου 30,00×17,00 μ.) και στην τοποθέτηση στεγάστρου.

Για την κατασκευή του γηπέδου, μεταξύ άλλων, θα γίνουν οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές) με σκοπό τον καθαρισμό και τη διαμόρφωση του χώρου και θα συμπληρωθεί με σκυρόδεμα ο χώρος του γηπέδου. Ακόμη, θα κατασκευαστεί οδοστρωσία, περίφραξη από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες και δικτυωτό πλέγμα, ενώ έπειτα θα τοποθετηθεί συνθετικός τάπητας που θα καλύπτει τις απαιτήσεις και τα επιθυμητά όρια των απαιτήσεων της FIFA, συνοδευόμενα από εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Ακολούθως θα γίνει πλήρωση του πέλους με διαστρωμάτωση άμμου και κόκκων ελαστικού, γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου, ενώ στο τέλος θα τοποθετηθούν τα goαlpost και ό,τι άλλο απαιτείται για να λειτουργήσει το γήπεδο ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 180 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
(ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ)

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ