5 Φεβρουαρίου 2023

ΜΕΝΟΥ

ΓΕΜΗ: Αντιδρούν έντονα οι δικηγόροι στην εγγραφή στο μητρώο εμπόρων

Την έντονη αντίδραση των δικηγόρων στην εγγραφή τους στο ΓΕΜΗ (Γενικό Μητρώο Εμπόρων) εκφράζει η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. Ζητά, μάλιστα, άμεση ανάκληση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Σε περίπτωση μάλιστα που δε γίνει δεκτό το αίτημά τους για μη εγγραφή στο ΓΕΜΗ (Γενικό Μητρώο Εμπόρων) οι δικηγόροι προειδοποιούν ότι θα προσφύγουν ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων για ακύρωση της και ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση των δικηγόρων τονίζεται:

«Η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση στην υποχρεωτική εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ φυσικών προσώπων, που δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα, όπως οι επιστήμονες, μεταξύ αυτών και οι δικηγόροι.

Η Συντονιστική Επιτροπή καταδικάζει την πρακτική της αιφνίδιας έκδοσης της σχετικής υπουργικής απόφασης και μάλιστα δύο χρόνια μετά την ψήφιση της κατ’ επίκληση διάταξης, χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη διαβούλευση όλο αυτό το διάστημα με τους επιστημονικούς φορείς και χωρίς τη σύμπραξη των αρμοδίων Υπουργών.

Οφείλουμε να επισημάνουμε προς κάθε κατεύθυνση, ότι, το δικηγορικό επάγγελμα ρυθμίζεται από τις ειδικές διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων, οι οποίες υπερισχύουν γενικών ρυθμίσεων έστω και μεταγενέστερων και το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ο δημόσιος και λειτουργηματικός χαρακτήρας του, προς διαφύλαξη του οποίου έχουν θεσπιστεί ειδικές διατάξεις και ασυμβίβαστα.

Οι δικηγόροι σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καταστούν ή να αντιμετωπίζονται ως έμποροι, δεδομένου ότι η εμπορική ιδιότητα αποτελεί ασυμβίβαστο προς το πρόσωπό τους.

Η εγγραφή τους σε ένα εμπορικό μητρώο ουδεμία ανάγκη εξυπηρετεί, τουναντίον, δημιουργεί σειρά προβλημάτων, λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος (ελεύθεροι επαγγελματίες, έμμισθοι, μέλη δικηγορικών εταιρειών κλπ) και των ευρισκομένων σε αναστολή συναδέλφων.

Η καταχώρηση δε, των ίδιων δεδομένων, πέραν του μητρώου μελών του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου και σε δεύτερο δημόσιο αρχείο, αντίκειται και στην αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων (άρθρα 5 παρ. 1γ και 25 παρ. 1 ΓΚΠΔ), που απαγορεύει την καταχώριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο, όπου αυτό δεν είναι απολύτως απαραίτητο, ενόψει του σκοπού της επεξεργασίας.

Η Συντονιστική Επιτροπή απέστειλε ήδη επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, κοινοποιούμενη στον αρμόδιο Υπουργό Δικαιοσύνης, με την οποία ζητά την άμεση ανάκληση της σχετικής αριθ. 90043/2021 Υπουργικής Απόφασης (4066Β).

Παράλληλα, καλεί και τους λοιπούς επιστημονικούς φορείς για κοινή δράση στην κατεύθυνση αυτή.

Σε περίπτωση που το άνω αίτημά μας δεν γίνει δεκτό, η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων προς ακύρωση της άνω απόφασης και ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», καταλήγει η ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

To άρθρο ΓΕΜΗ: Αντιδρούν έντονα οι δικηγόροι στην εγγραφή στο μητρώο εμπόρων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Generated by Feedzy