2 Οκτωβρίου 2023

ΜΕΝΟΥ

Δέκα (10) προσλήψεις επικουρικών στο Θεραπευτήριο Χρ. Παθήσεων Ευρυτανίας. Ποιοι πιάνουν δουλειά

από την έντυπη έκδοση

Συνολικά δέκα (10) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, θα συνδράμουν στο έργο του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, με έδρα το Καρπενήσι, για διάστημα δώδεκα μηνών. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΘΧΠ ενέκρινε τον πίνακα προσληπτέων της προκήρυξης ΣΟΧ1/2021 που αφορούσε επικουρικό προσωπικό.

Οι επικουρικοί θα καλύψουν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των αναγκών του Θεραπευτηρίου, σχολιάζει στα Ευρυτανικά Νέα ο Διοικητής του, κ. Κλεομένης Λάππας. Επιχειρήθηκε «άνοιγμα» των ειδικοτήτων, τονίζει, ώστε όλοι οι τομείς να διαθέτουν επαρκές προσωπικό. Παράλληλα, και ενώ οι συμβάσεις του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας οδεύουν προς τη λήξη τους (έχει δοθεί ολιγόμηνη παράταση), το ΘΧΠ βρίσκεται σε ανοικτή επικοινωνία με το Υπουργείο Εργασίας και την υπουργό, κα Δόμνα Μιχαηλίδου, προκειμένου να καταρτιστεί πίνακας θέσεως προς κάλυψη με βάση τις σημερινές ανάγκες του Θεραπευτηρίου.

Οι ειδικότητες, τα ονόματα

Οι ειδικότητες του επικουρικού προσωπικού που προλαμβάνεται αφορούν σε: ένα άτομο ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ένα άτομο ΤΕ Φυσιοθεραπείας, ένα άτομο ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, τέσσερα (4) άτομα ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, ένα άτομο ΔΕ Μαγείρων, ένα άτομο ΥΕ Τραυματιοφορέων και ένα άτομο ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας.

Προσελήφθησαν οι: Ντάλλα Αικατερίνη (ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού), Παπαδονίκου Γιαννούλα (ΤΕ Φυσιοθεραπείας), Κουτσοθανάση Ελισσάβετ (ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας), Γκιόλια Ευαγγελία, Τσιούμα Διαμαντούλα, Κονδύλη Σταυρούλα, Κόπανου Βασιλική (ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων), Τσέτσος Ηλίας (ΔΕ Μαγείρων), Ίβρου Αικατερίνη (ΥΕ Τραυματιοφορέων), Αρωνιάδας Παναγιώτης (ΥΕ Καθαριότητας).

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ