20 Ιουνίου 2024

ΜΕΝΟΥ

Δήμος Αγράφων / Οι τρεις (3) νέες ειδικές συνεργάτιδες του Αλέξη Καραμπίκη και ο ρόλος της Μαρίας Παπαϊωάννου

Με απόφασή του, ο Δήμαρχος κ. Αλέξης Καρδαμπίκης, ανακοίνωσε την πρόσληψη τριών ειδικών συνεργατιδών

από την έντυπη έκδοση

Την πρόσληψη τριών ατόμων με εξειδίκευση σε θέματα διοίκησης-οικονομικών, τεχνικών έργων και πολεοδομίας είχε γνωστοποιήσει ο Δήμος Αγράφων και τη σχετική διακήρυξη είχαν δημοσιεύσει τα Ευρυτανικά Νέα (αρ. 1086/24-1-24). Πρόκειται για άτομα που θα απασχοληθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλαμβάνονται.

Υπενθυμίζεται ότι ο ρόλος των συνεργατών είναι ιδιαίτερα σημαντικός, παρά το γεγονός ότι οι δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Ειδικότερα, παρέχουν υπηρεσίες, μέσα στον κύκλο των γνώσεων τους, σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου κ.ο.κ.

Σε κάθε δήμο συστήνονται αυτοδίκαια θέσεις ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών ή επιστημονικών συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των αντιδημάρχων του δήμου. Ο Δήμος Αγράφων, όπως είχαν γράψει σχετικά και τα Ε.Ν. έχει ήδη ανακοινώσει τη διατήρηση μιας ειδικής συμβούλου για την επικουρία του κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Πρόκειται για τη Βασιλική Χρ. Τάτση, η οποία γνωμοδοτεί για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και την υλοποίηση εκπαιδευτικών και αθλητικών προγραμμάτων του δήμου.

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Με νέα απόφασή του, ο Δήμαρχος κ. Αλέξης Καρδαμπίκης, ανακοίνωσε την πρόσληψη τριών ακόμη ειδικών συνεργατιδών. Πρόκειται για την Αθανασία Κ. Μάκκα, πτυχιούχο του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Μεσολογγίου και τη Σωτηρία Ι. Νταλαφούρα, πτυχιούχο του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων της Σχολής Παραρτήματος Τρικάλων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λάρισας. Τέλος, ο δήμαρχος θα έχει στο πλευρό του την Μαρία Χ. Παπαϊωάννου, πτυχιούχο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και, μεταξύ άλλων, υποψήφια βουλευτή Ευρυτανίας της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του Ιουνίου 2023.

Οι συνεργάτιδες υπάγονται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του δημάρχου, ασκούν καθήκοντα επιτελικά, δεν έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες, συνεργάζονται με το προσωπικό του Δήμου, ζητούν από τις υπηρεσίες του Δήμου όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα Ο.Τ.Α. που αφορούν την Οικονομική και Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγράφων.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ