3 Οκτωβρίου 2023

ΜΕΝΟΥ

Δήμος Καρπενησίου / Δώδεκα (12) θέσεις εργασίας για μακροχρόνια ανέργους, ηλικίας 55 έως 67 ετών – Οι ειδικότητες

από την έντυπη έκδοση

Με την πρόσληψη προσωπικού δώδεκα ατόμων, μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών, μπορεί να ενισχυθεί ο δήμος Καρπενησίου αξιοποιώντας πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που καλύπτει το 75% της μισθοδοσίας.

Την υπαγωγή του δήμου Καρπενησίου στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας από 55 έως 67 ετών, για δύο (2) χρόνια, με την πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, ενέκρινε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Όπως αναφέρθηκε, στόχος του προγράμματος του ΟΑΕΔ είναι η δημιουργία 10.000 θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών, ώστε, συχνά, να συγκεντρώσουν τα υπολειπόμενα για τη σύνταξη ένσημα. Το πρόγραμμα απευθύνεται μεταξύ άλλων, σε κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των Ο.Τ.Α. Α’ και Β΄, καθώς και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. Η επιχορήγηση ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως.

Η συμμετοχή του Δήμου

Η υλοποίηση του προγράμματος θα λάβει χώρα τον μήνα Μάρτιο έτους 2021 και μετά από αξιολόγηση των δικαιολογητικών των δυνητικά ωφελούμενων. Στον δήμο Καρπενησίου υπάρχουν οι εγγεγραμμένες πιστώσεις και ανάλογα θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό των επόμενων ετών 2022 και 2023 με το συνολικό ποσό που απαιτείται για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου· πρόκειται για δώδεκα (12) άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση διάρκειας δύο (2) ετών. Για το 2021 ανέρχονται σε 98.260 ευρώ, για το έτος 2022 σε 117.912 ευρώ και για το 2023 σε 19.652 ευρώ.

Οι ειδικότητες

Ο αριθμός των θέσεων και οι αντίστοιχες ειδικότητες που εγκρίθηκαν, έχουν ως εξής: τρεις (3) ανειδίκευτοι εργάτες συντήρησης οδών και οδοστρωμάτων, ένας (1) ανειδίκευτος εργάτης οικοδομών, ένας (1) βοηθός σιδηρουργών, ένας (1) φύλακας κτηρίων, ένας (1) οδηγός φορτηγών και βαρέων φορτηγών, ένας (1) χειριστής μηχανημάτων χωματουργικών, ένας (1) οικοδόμος και κτίστης, ένας (1) υδραυλικός, ένας (1) ελαιοχρωματιστής, βαφέας στιλβωτής και ένας (1) ξυλουργός και μαραγκός.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ