5 Οκτωβρίου 2022

ΜΕΝΟΥ

Δήμος Καρπενησίου / Προσλήψεις 13 ατόμων για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων το διδακτικό έτος 2022-2023

Θέσεις εργασίας για τις τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων το διδακτικό έτος 2022-2023, ανακοίνωσε ο Δήμος Καρπενησίου.

Την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές/στριες, για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2022-2023, ανακοίνωσε ο Δήμος Καρπενησίου.

Με πρόσφατη απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των σχολικών μονάδων, τόσο στην πόλη του Καρπενησίου που καλύπτονται από προσωπικό πλήρους απασχόλησης έως σήμερα, όσο και στις κοινότητες, ενέκρινε την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων με πλήρη απασχόληση (6,5 ώρες), δύο (2) ατόμων με μερική απασχόληση (3ωρών) και ενός (1) ατόμου με μερική απασχόληση (2 ωρών).

Η τοποθέτησή τους στα σχολεία θα γίνει ανάλογα με τις ανάγκες και τον αριθμό των σχολικών αιθουσών του Δήμου Καρπενησίου μετά την έκδοση των τελικών πινάκων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: grammateia@0716.syzefxis.gov.gr.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τρίτη 16 Αυγούστου 2022.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ