20 Μαΐου 2024

ΜΕΝΟΥ

Δήμος Καρπενησίου / Προσλαμβάνει 12 άτομα για 4 μήνες, για τις ανάγκες πυροπροστασίας – Σε εξέλιξη οι αιτήσεις

Σε εξέλιξη η υποβολή αιτήσεων

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοίνωσε την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων και δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, τετράμηνης διάρκειας, για τις ανάγκες πυροπροστασίας.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2024

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 05_2024

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.6917_2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ