4 Ιουλίου 2022

Δήμος Καρπενησίου / Σε εξέλιξη οι εγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς – Οι προθεσμίες & τα δικαιολογητικά

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Καρπενησίου γνωστοποίησε την έναρξη των αιτήσεων εγγραφής/επανεγγραφής των βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς για το Σχολικό έτος 2022-2023. Οι έγγραφες ξεκίνησαν και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 6 Ιουνίου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στο email: a.mpessa@0716.syzefxis.gov.gr (υπεύθυνη η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικών υπηρεσιών, Αγγελική Μπέσσα).

Σημειώνεται πως οι γονείς που δεν έχουν τη δυνατότητα να στείλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους, δύνανται να τα υποβάλλουν σε φυσικό αρχείο, ύστερα από τηλεφωνικό ραντεβού στο τηλέφωνο 22373-50039 καθημερινά από τις 9:00 το πρωί έως τη 1:00 το μεσημέρι, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα στο πλαίσιο της πανδημίας.

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά

Η αίτηση εγγραφής θα απευθύνεται προς τον Δήμο Καρπενησίου και θα πρέπει να συνοδεύεται από τα έξης δικαιολογητικά, τα οποία τονίζεται θα πρέπει να είναι ευκρινώς σκαναρισμένα: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Πιστοποιητικό ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του Παιδιού (αναζητείται αυτεπάγγελτα και δεν απαιτείται στην περίπτωση επανεγγραφής) και Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού (για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού), συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας με τα στοιχεία του νηπίου και των υπόλοιπων σελίδων με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού από το Εθνικό Πρόγραμμα εμβολιασμού και για παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες εγγράφονται στο Σταθμό, εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθμού.

Ακόμη, απαραίτητη είναι η βεβαίωση εργασίας· για εργαζομένους στο Δημόσιο απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας και για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη και μηχανογραφημένη κατάσταση ενσήμων του τελευταίου έτους από το ΕΦΚΑ. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένοι, ενώ εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι σε οικογενειακή επιχείρηση μια Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται το ωράριο εργασίας, τα καθήκοντα και να είναι υπογεγραμμένη και με τη σφραγίδα της επιχείρησης. Σημειώνεται πως για άνεργους γονείς απαιτείται βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ.

Απαιτούμενα έγγραφα αποτελούν επίσης: αντίγραφο φορολογικής δήλωσης εισοδήματος των συζύγων του τρέχοντος οικονομικού έτους ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα και για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στον Π.Σ., εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται.

Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου (www.karpenissi.gr).

Τέλος, υπενθυμίζεται πως τα νήπια θα πρέπει να έχουν ηλικία από 2,5 ετών, ενώ τα βρέφη από 18 μηνών.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ