24 Μαΐου 2024

ΜΕΝΟΥ

Δήμος Καρπενησίου / “Τρέχουν” οι αιτήσεις για τις επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και αθλητικά σωματεία

Τα δικαιολογητικά, η προθεσμία και οι δικαιούχοι

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Καρπενησίου καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα αθλητικά σωματεία και τους πολιτιστικούς συλλόγους που επιθυμούν να λάβουν επιχορήγηση, να καταθέσουν τον φάκελο με τα σχετικά δικαιολογητικά έως την Παρασκευή 10 Μαΐου 2024, στο πρωτόκολλο του δήμου (οδός Ύδρας 6) καθώς και ταχυδρομικώς με συστημένο φάκελο στην ανωτέρω διεύθυνση, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Όπως αναφέρεται, δικαιούχοι χρηματικών επιχορηγήσεων είναι οι σύλλογοι που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, όπου αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, ενώ τα αθλητικά σωματεία θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα και στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι είναι:

Αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται οι εκδηλώσεις για τις οποίες ζητούν την επιχορήγηση, καθώς και το ύψος της επιχορήγησης που επιθυμούν να τους δοθεί, Αναλυτικός προϋπολογισμός εξόδων των εκδηλώσεων αυτών, Σχέδιο δράσης του συλλόγου για το έτος 2024 όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι εκδηλώσεις – δράσεις που αιτείται ο σύλλογος να επιχορηγηθούν, καθώς και ημερομηνία πραγματοποίησης, Καταστατικό του συλλόγου με τυχόν τροποποιήσεις, Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2024, Οικονομικός απολογισμός έτους 2023, Αποδεικτικό υποβολής κατάθεσης των οικονομικών στοιχείων του συλλόγου στην Υπηρεσία της Περιφέρειας Π.Ε. Ευρυτανίας (Οικονομικός απολογισμός οικονομικού έτους 2023 και Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2024), Για τους συλλόγους που επιχορηγήθηκαν το 2023, φωτοαντίγραφα των παραστατικών που αφορούν στο συνολικό ποσό της επιχορήγησης που έλαβε ο σύλλογος κατά το προηγούμενο έτος 2023, με τα σχετικά παραστατικά εξόφλησης και αντίγραφο του βιβλίου εσόδων – εξόδων για το έτος 2023 και Τιμολόγιο επιχορήγησης (αφορά τους συλλόγους που θα λάβουν επιχορήγηση μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ