30 Σεπτεμβρίου 2022

ΜΕΝΟΥ

Δήμος Καρπενησίου / Τρίτη παράταση στο έργο του Βιολογικού Καθαρισμού, στο Κεφαλόβρυσο – Στο 90% η πρόοδος των εργασιών

από την έντυπη έκδοση

Το έργο «Επέκταση εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού Καρπενησίου», έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί τον Οκτώβρη του 2019. Σύμφωνα και με το σχετικό συμφωνητικό, που είχε υπογραφεί μεταξύ της αναδόχου εταιρείας ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ και του δημάρχου Καρπενησίου, στις 26 Απριλίου 2018, οι εργασίες θα τελείωσαν εντός 18 μηνών (Οκτ. 2019). Ωστόσο, έπειτα από αιτήσεις της εταιρείας, δόθηκαν δύο συνεχείς παρατάσεις, μέχρι τις 26 Οκτωβρίου 2020 και τις 31 Αυγούστου 2021, αντίστοιχα.

Τώρα η ανάδοχος εταιρεία εξέθεσε και πάλι μια σειρά από λόγους που οδήγησαν σε νέα καθυστέρηση εργασιών και έτσι ζήτησε -και έλαβε- νέα παράταση έως 30/8/2021 για την ολοκλήρωση των εργασιών και μέχρι 30 Απριλίου 2022 για την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Αρχικά, τέθηκε το γεγονός ότι λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας, ο ρυθμός κατασκευής του έργου άλλοτε είχε ανακοπεί τελείως και άλλοτε είχε περιορισθεί σημαντικά από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο (απαγορεύσεις μετακινήσεων, υπολειτουργία εργοστασίων και καταστημάτων προμήθειας υλικών, υπολειτουργία Δημοσίων Υπηρεσιών κλπ.), καθώς και από τον Νοέμβριο του 2020 μέχρι και σήμερα.

Επίσης, τέθηκε το ζήτημα διαδικασιών που εκκρεμούν από τη ΔΕΗ για μεταφορά γραμμών και μετασχηματιστών στον χώρο του έργου, καθώς και αλλαγή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ολοκληρωθούν οι εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, όπως επίσης και οι διαδικασίες τελειωμάτων, ηλεκτροδότησης, δοκιμών κλπ., ενώ «στην εργολαβία περιλαμβάνονται εργασίες, οι οποίες από τη φύση τους απαιτούν μεγάλους χρόνους για παραγγελίες από το εξωτερικό, μεταφορά και εγκατάσταση», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο αίτημα του αναδόχου.

Σε εξέλιξη οι εργασίες στο Κεφαλόβρυσο, στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού (Ιούνιος ’21)

Για τους λόγους αυτούς και λαμβάνοντας υπόψη ότι «το έργο ήδη εκτελείται με ικανοποιητικό ρυθμό, με εκτιμώμενη πρόοδο εργασιών περίπου 90%», όπως αναφέρθηκε, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ομόφωνα αποφάσισαν να δοθεί νέα παράταση.

Να θυμίσουμε επίσης, ότι το έργο είχε αρχικό προϋπολογισμό 3,2 εκατ. ευρώ περίπου και είχε ενταχθεί στο ΕΠ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Δημοπρατήθηκε στις 28/04/2015 και ανατέθηκε στην ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ έναντι 3 εκατ. ευρώ περίπου με τον ΦΠΑ.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ