14 Ιουνίου 2021

Δήμος Καρπενησίου / 68.000 ευρώ για τη Δημοτική Συγκοινωνία – Αναλυτικά τα δρομολόγια για τα χωριά

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο των δρομολογίων για την υπηρεσία «Συγκοινωνία δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου» συνολικού προϋπολογισμού 67.733,26 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%).

Η υπηρεσία αφορά την ανάληψη εκτέλεσης των εξής δρομολογίων:

– Καρπενήσι – Αγ.Τριάδα – Δομιανοί – Παπαδιά – Παυλόπουλο – Στένωμα – Καρπενήσι (36 δρομ.)

– Καρπενήσι – Στεφάνι – Μηλιά – Σελλά – Φιδάκια – Αγ. Βλαχέρνα – Καρπενήσι (34)

– Καρπενήσι – Άγιος Νικόλαος – Καρπενήσι (50)

– Καρπενήσι – Ασπρόπυργος – Βελωτά – Καρπενήσι (32)

– Καρπενήσι – Προυσός – (Πρόδρομος 3) – Καστανιά – Καρπενήσι (32)

– Καρπενήσι – Κλαυσί – Κορυσχάδες – Γοριανάδες – Καρπενήσι (38)

– Καρπενήσι – Κλαυσί – Μουζίλο – Ανιάδα – Συγκρέλλο – Καρπενήσι (36)

– Καρπενήσι – Βράχα – Φουρνά – Καρπενήσι (34)

– Κλειτσός – Βράχα – Λαμία (30)

Το δρομολόγιο με το μεγαλύτερο κόστος, καθώς καλύπτει τα περισσότερα χιλιόμετρα, είναι το «Κλειτσός – Βράχα – Λαμία», με ενδεικτικό προϋπολογισμό κοντά στις 14.000 ευρώ (δείτε αναλυτικό πίνακα παρακάτω).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου, την 11η Μαΐου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου ΕΔΩ

Τοπικές ειδήσεις
Επικαιρότητα
Αθλητικά