“Δεν αντέχουμε άλλον εγκλεισμό”. Το μήνυμα του Μητροπολίτη Γεωργίου, με αφορμή την έναρξη της Σαρακοστής

Να επιδείξουν κατανόηση, υπομονή και την αρετή της συγχώρεσης, προτρέπει τους πιστούς ο Γεώργιος. Όσον αφορά στη διαχείριση της πανδημίας, μιλά για επιμονή της πολιτείας σε μέτρα που δεν αποδίδουν.

Προ ολίγων ημερών και ενόψει της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ο Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Γεώργιος απευθύνθηκε, μέσω επιστολής του, στο ποίμνιο. Με λόγο πατρικό, συνιστά κατανόηση και ψυχική αντοχή, με την ελπίδα ότι σύντομα θα βγούμε απ’ το σκοτεινό τούνελ της πανδημίας. Ζητά δε από τους πιστούς πνευματική προετοιμασία και αναδεικνύει την αξία της συγχώρεσης.

Ο λόγος του Μητροπολίτη

«Βιώνοντας γιά μιά ἀκόμη φορά τήν ἐπιμονή τῆς πολιτείας σέ μέτρα τά ὁποῖα δυστυχῶς δέν ἀποδίδουν, καθώς αὐξάνονται οἱ ἀριθμοί κρουσμάτων καί θυμάτων, ἐρχόμαστε γιά μιά ἀκόμη φορά στή δυσχερή θέση νά διαχειριστοῦμε τήν πίεση τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι δέ θά μποροῦν νά συμμετάσχουν στίς ὄμορφες ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀρχῆς γενομένης μέ τόν κατανυκτικό ἑσπερινό τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς καί τούς ἄλλους κατανυκτικούς ἑσπερινούς, τά μεγάλα Ἀπόδειπνα, τίς προηγιασμένες Θεῖες Λειτουργίες, τούς χαιρετισμούς τῆς Παναγίας μας καί τίς Θεῖες Λειτουργίες Σαββάτων καί Κυριακῶν.

Θερμά σᾶς παρακαλῶ νά δείξετε κατανόηση μέ τήν ἐλπίδα, ὅπως λένε καί οἱ εἰδικοί, νά εἶναι ἡ τελευταία ἤ ἔστω ἡ προτελευταία δέσμη μέτρων, καί αὐτό γιατί δέν ἀντέχουμε ἄλλον ἐγκλεισμό.

Ἡ εἴσοδός μας στό στάδιο τῶν ἀρετῶν, πού εἶναι ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, νά συνοδεύεται ἀπό καθαρά πνευματικούς σκοπούς καί στόχους. Ἄς φέρουμε στό μυαλό μας τούς παλαιούς ἀσκητές, οἱ ὁποῖοι ἀναχωροῦσαν ἀπό τίς μονές τους τήν Καθαρά Δευτέρα γιά τήν ἔρημο καί ἐπέστρεφαν τήν παραμονή τοῦ Λαζάρου. Περνοῦσαν μέ αὐστηρή νηστεία, μετάνοια, προσευχή, μελέτη καί πνευματική ἄσκηση, προετοιμαζόμενοι γιά τή Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας. Ἄς ἐκμεταλλευτοῦμε καί μεῖς τήν περίοδο τοῦ ἐγκλεισμοῦ μας καί ἄς προετοιμαστοῦμε πνευματικά, μέ ὅποιο τρόπο μπορεῖ ὁ καθένας μας, βάζοντας ἕναν κανόνα στόν ἑαυτό μας, αὐτές τίς ἡμέρες νά ἀπομακρυνθοῦμε ἀπό τίς ὀθόνες τῶν Μ.Μ.Ε. (…).

Ἐπειδή γνωρίζω πώς ἡ ὅλη κατάσταση σᾶς ἔχει πληγώσει ἐσωτερικά, ζητῶ ἀπό τόν καθένα σας συγγνώμη σέ περίπτωση πού θεωρεῖ πώς φέρω ἔστω καί μικρή εὐθύνη στή διαχείριση τῶν προβλημάτων καί ἐγώ μέ τή σειρά μου συγχωρῶ ἀπό καρδιᾶς καί εὔχομαι γιά ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι, εἴτε προφορικά εἴτε γραπτά, μέ ἐπιστολές, δημοσιεύσεις καί emails, μᾶς κατηγοροῦν. Ἄς συγχωρέσουμε ὅσους μᾶς ἔχουν ἀδικήσει, καί ἄς βροῦμε τή δύναμη νά ζητήσουμε συγγνώμη ἀπό ὅποιους πικράναμε ἤ ἀδικήσαμε.

Εὔχομαι σύντομα νά βγοῦμε ἀπό αὐτή τή δοκιμασία καί ὅλοι μας μέ χαρά νά γιορτάσουμε τή λαμπροφόρο Ἀνάσταση.

Καλή Σαρακοστή καί καλή πορεία πρός τή Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας μέ μετάνοια, ταπείνωση καί ἀγάπη».

Τοπικές ειδήσεις
Επικαιρότητα
Αθλητικά