Διευκρινίσεις ΔΕΗ για την αποκοπή στο Παγκράτι

Ο πελάτης έφυγε από τη ΔΕΗ αφήνοντας οφειλή 4.454 ευρώ και μεταφέρθηκε σε άλλο ιδιώτη πάροχο στις  08.08.2018 με άλλο ΑΦΜ και άλλο όνομα, σημειώνει…. Read More

Τοπικές ειδήσεις
Επικαιρότητα
Αθλητικά