20 Μαΐου 2022

Δράσεις ευαισθητοποίησης στο 1ο ΔΣ Καρπενησίου, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ΑμεΑ

Το σχολείο είναι σε θέση να αναπτύξει και να προωθήσει στάσεις αποδοχής και σεβασμού στο διαφορετικό. Με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου, στο 1ο ΔΣ οι μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν σε πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Η 3η Δεκεμβρίου αποτελεί την Παγκόσμια Ημέρα ατόμων με Αναπηρία από το 1992. Η συγκεκριμένη μέρα προσφέρει στον καθένα από εμάς την ευκαιρία για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, αφύπνιση σχετικά με την διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και της ισότιμης αντιμετώπισης από την κοινωνία. Για το λόγο αυτό τόσο το οικογενειακό όσο και το σχολικό περιβάλλον είναι σημαντικό να εκπαιδεύουν τα παιδιά, τους αυριανούς πολίτες, ώστε να υιοθετούν κατάλληλες αρχές, αξίες, ιδανικά και στάσεις ζωής.

Με αφορμή, λοιπόν, την συγκεκριμένη μέρα το 1ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου έδωσε το παρών με τον δικό του τρόπο. Οι ειδικοί παιδαγωγοί του σχολείου, Γιαννουλάκου Βασιλική, Μάστορα Καλλιόπη και Πασσά Μαρίνα ανέλαβαν τη διοργάνωση δράσεων, τηρώντας όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Με τρόπο εύληπτο για τα παιδιά

Σε κάθε τμήμα χωριστά, προβλήθηκαν ταινίες μικρού μήκους σχετικές με το θέμα, ανάλογες των ηλικιακών βαθμίδων των μαθητών. Με την ολοκλήρωσή τους, δόθηκε η ευκαιρία για προβληματισμό και συζήτηση γύρω από το θέμα. Στη συνέχεια, μέσα από παρουσίαση, αναλύθηκε το θεωρητικό πλαίσιο, γνωστοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την κάθε μορφή αναπηρίας χωριστά.

Ακολούθησαν βιωματικά εργαστήρια, κατά τα οποία τα παιδιά καλούνταν τα ίδια να αντιμετωπίσουν καθημερινές πρακτικές δυσκολίες ως άτομα με αναπηρία. Έτσι ένιωσαν για λίγο τις δυσκολίες των ατόμων με τύφλωση, κώφωση καθώς και όσων έχουν κινητικές δυσκολίες. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω δράσεων, ζητήθηκε από τα μικρότερα παιδιά να ζωγραφίσουν εικόνες σχετικές με το θέμα, ενώ σε αυτά των μεγαλύτερων τάξεων να εκφράσουν γραπτά τις δικές τους σκέψεις και συναισθήματα για τα άτομα με αναπηρία.

«Είναι σημαντικό ανάλογες δράσεις να πραγματοποιούνται στα σχολεία, όχι μόνο την συγκεκριμένη ημέρα, αλλά και καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, όπου, σε συνδυασμό με την από κοινού συνεργασία της οικογένειας, θα καλλιεργηθούν ιδανικές στάσεις ζωής», αναφέρει σχετικά το 1ο Δ.Σ. Καρπενησίου.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ