Μέχρι την Τετάρτη (9/12) οι αιτήσεις για τις δύο 2μηνες θέσεις στον δήμο Καρπενησίου

Την πρόσληψη 2 ατόμων για δύο μήνες ανακοίνωσε ο δήμος Καρπενησίου . Πρόκειται για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγου και ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μ.Ε. Καλαθοφόρου, για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών στις ανταποδοτικές υπηρεσίες Ηλεκτροφωτισμού χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών.

Συγκεκριμένα ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάστημα δύο (2) μηνών, όπως φαίνεται παρακάτω:

Η ανεργία των υποψηφίων θα ληφθεί υπόψη και για τις δύο ειδικότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι και την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Καρπενησίου: info@karpenissi.gr ή grammateia@0716.syzefxis.gov.gr καθώς και στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δ. Καρπενησίου κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας τους στον αριθμό 2237350000.

Επισημαίνεται για την έκδοση του Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης, λόγω των μέτρων που ισχύουν για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αυτή πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου Καρπενησίου στον αριθμό 2237 3 50037.

Επίσης τα έντυπα της Aίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης αυτά έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου: www.karpenissi.gr

Τοπικές ειδήσεις
Επικαιρότητα
Αθλητικά