Δωρεάν γεύματα σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου

Τίτλο «Σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευρυτανίας» είχε το 8ο θέμα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου.

Το θέμα εισηγήθηκε η αρμόδια για θέματα Παιδείας αντιδήμαρχος, κ. Σοφία Ζαλοκώστα, που έθεσε υπόψιν του σώματος την εισήγηση του Τμήματος Εκπαίδευσης Αθλητισμού και Εθελοντισμού για το συγκεκριμένο θέμα. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε ότι ο δήμος Καρπενησίου, λόγω ορεινότητας και πληθυσμιακών κριτηρίων, μπορεί να παρέχει δωρεάν σίτιση σε ειδικές επαγγελματικές κατηγορίες -ιατρούς, νοσηλευτές, Σώματα Ασφαλείας, αναπληρωτές εκπαιδευτικούς κ.α.

Για τη σίτιση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες του δ. Καρπενησίου, υπήρξε (25/1/21) σχετική βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας περί ύπαρξης ανάλογων πόρων, ενώ τα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών (Σύλλογος Εκπ/κών Α/θμιας & ΕΛΜΕ) είχαν καταθέσει σχετικές αιτήσεις στα μέσα Οκτωβρίου και στις αρχές Νοεμβρίου, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την εισήγηση της αντιδημάρχου και «…συνυπολογίζοντας το σύνολο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών της περιοχής μας, τα οικονομικά δεδομένα του δήμου Καρπενησίου και θέτοντας ως προτεραιότητα την ποιότητα και ευρυθμία στην παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην περιοχή μας», προτάθηκε η παροχή ενός γεύματος/ανά ήμερα σύμφωνα με το πρόγραμμα της υπηρεσίας σίτισης της Μαθητικής Εστίας σε δέκα (10) αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε (10) αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η παροχή σίτισης θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2020-2021 και θα πραγματοποιείται στον χώρο της Μαθητικής Εστίας.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης, καθηγητής κ. Σπύρος Μπουλάκος, εισηγήθηκε να σιτίζονται περισσότεροι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Σύμφωνα με τις σχετικές αιτήσεις των συλλόγων των εκπαιδευτικών, οι ανάγκες αφορούσαν 14 καθηγητές και 7 δασκάλους/νηπιαγωγούς. Αποφασίστηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. Καρπενησίου η δωρεάν σίτιση για όλους (21 άτομα στο σύνολο).

Οι ωφελούμενοι θα προσέρχονται στον προθάλαμο της Μαθητικής Εστίας, όπου θα παραλαμβάνουν σε πακέτο ένα δωρεάν γεύμα ημερησίως, με την τήρηση των ισχύοντων μέτρων για την πανδημία. «Αναγνωρίζουμε και στηρίζουμε το εκπαιδευτικό έργο», δηλώνει στα Ευρυτανικά Νέα η αντιδήμαρχος κα Ζαλοκώστα, σημειώνοντας πως η δωρεάν σίτιση ενισχύει την παροχή κινήτρων προς τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Τοπικές ειδήσεις
Επικαιρότητα
Αθλητικά