3 Οκτωβρίου 2023

ΜΕΝΟΥ

ΕΚ: Συμφωνία Ευρωπαϊκού Συμβούλιο και Κοινοβουλίου για τους κανόνες επιλογής ενεργειακών υποδομών    

Οι επικαιροποιημένοι κανόνες για την επιλογή των ενεργειακών έργων που θα λάβουν στήριξη από την ΕΕ επικυρώθηκαν στην συνεδρίαση της επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ύστερα από συμφωνία μεταξύ των ευρωβουλευτών και του Συμβουλίου.

Το σχέδιο νόμου ορίζει τα κριτήρια και τη μεθοδολογία για την επιλογή ενεργειακών έργων κοινού ενδιαφέροντος όπως γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης, αγωγοί, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας ή έξυπνα δίκτυα, τα οποία θα επωφελούνται από ταχείες διοικητικές διαδικασίες και θα είναι επιλέξιμα για λήψη κονδυλίων από την ΕΕ. Στόχος είναι η ευθυγράμμιση του υφιστάμενου κανονισμού με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας της Ένωσης.

Η συμφωνία θα τεθεί σε ψηφοφορία από την Ολομέλεια της Κοινοβουλίου κατά Μαρτίου ή Απριλίου.

Υπενθυμίζεται πως σε ψήφισμά του στις 10ης Ιουλίου 2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ζητήσει αναθεώρηση του κανονισμού για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας, ο οποίος καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές και σκιαγραφεί τη διαδικασία επιλογής έργων κοινού ενδιαφέροντος. Τον Δεκέμβριο του 2020, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού

Τα έργα υποδομής που θεωρούνται απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ στον ενεργειακό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης διασύνδεσης μεταξύ των εθνικών αγορών, της μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας, της ασφάλειας του εφοδιασμού και της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στρασβούργο Ανταπόκριση Κώστας Δαβάνης

www.ertnews.gr

Read More

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ