Ελεγκτικό Συνέδριο: Λόγω έλλειψης δικαιολογητικών αναβλήθηκε ο διαγωνισμός για προμήθεια μασκών

Ο έλεγχος του φακέλου του διαγωνισμού δεν δύναται να ολοκληρωθεί μέχρι τη συμπλήρωση του φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αναφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο…. Read More

Τοπικές ειδήσεις
Επικαιρότητα
Αθλητικά