Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Καλές πρακτικές συλλογής, διαλογής και αξιοποίησης απορριμμάτων

Οι καλές πρακτικές της συλλογής, διαλογής και αξιοποίησης απορριμμάτων και ειδικότερα της ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων, με στόχο την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, βρέθηκαν, στο επίκεντρο της εκδήλωσης “e-Innovation Roundtables”…. Read More

Τοπικές ειδήσεις
Επικαιρότητα
Αθλητικά