16 Μαΐου 2022

Εννέα (9) νέες, αναβαθμισμένες και ασφαλείς παιδικές χαρές στα Άγραφα. Με 217.000 ευρώ το έργο που προκήρυξε ο δήμος (έντυπη)

από την έντυπη έκδοση

Καινούριους και κυρίως ασφαλείς χώρους για παιδιά θα έχουν σύντομα εννέα χωριά του δήμου Αγράφων, έπειτα από την προκήρυξη που εξέδωσε ο δήμος και αφορά την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Αγράφων» εκτιμώμενης αξίας 216.988,20 ευρώ, με ΦΠΑ 24%.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων, φωτιστικών, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού στις υπάρχουσες παιδικές χαρές του δήμου Αγράφων, με σκοπό να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις, ώστε να πιστοποιηθούν, καθώς θα τηρούν τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Η άμεση αναδιαμόρφωση και κατασκευή των παιδικών χαρών με στόχο την αποκατάσταση της καταλληλότητάς τους, κρίνεται μείζονος σημασίας, λόγω του ότι και οι εννιά χώροι στερούνται βασικών προδιαγραφών ασφαλείας ή και ολικής απουσίας εξοπλισμού παιδικής χαράς και δεν μπορούν να πιστοποιηθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Βασικός στόχος των παρεμβάσεων είναι η αναβάθμιση, η ανακατασκευή και η λειτουργική αποκατάσταση των χώρων αυτών, μέσω της αντικατάστασης του υπάρχοντος εξοπλισμού (καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων, αστικός εξοπλισμός κ.λπ.) αλλά και της τοποθέτησης νέου (συμπεριλαμβανομένων οργάνων παιδικής χαράς), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών.

Οι νέοι χώροι

Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, η οποία συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε. για λογαριασμό του δήμου Αγράφων, θα γίνουν παρεμβάσεις σε εννέα χωριά του δήμου· στη Δυτική Φραγκίστα, την Παλαιοκατούνα, τη Γρανίτσα, το Ραπτόπουλο, τη Βούλπη, τα Φουσιανά, το Λιθοχώρι, τα Τοπόλιανα και τη Βαλαώρα.

Πιο ειδικά, θα γίνει εκσυγχρονισμός της παιδικής χαράς στη Δυτική Φραγκίστα, η οποία βρίσκεται στο πάρκο απέναντι από το δημοτικό σχολείο σε έκταση 280 τ.μ., με ενδεικτικό κόστος 19.319,20 ευρώ.

Εργασίες ανακαίνισης θα γίνουν, επίσης, στην παιδική χαρά που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Παλαιοκατούνας με ενδεικτική δαπάνη τις 36.927,20 ευρώ, στην παιδική χαρά Γρανίτσας (έξω από το κέντρο και ανατολικά του οικισμού σε έκταση 260 τ.μ.) με κόστος 31.018,60 ευρώ, στο Ραπτόπουλο (στο βόρειο τμήμα του οικισμού σε έκταση 3.500 τ.μ.) με 45.204.20 ευρώ, στη Βούλπη (σε έκταση 115 τ.μ. στο κεντρικό τμήμα του οικισμού, εντός του προαύλιου χώρου του παλαιού δημοτικού σχολείου πίσω από την εκκλησία) με δαπάνη 17.633,40 ευρώ, στα Φουσιανά (δίπλα στην κεντρική πλατεία και απέναντι από την εκκλησία σε χώρο 330 τ.μ.) με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 18.203,20 ευρώ, στο Λιθοχώρι (στο κεντρικό τμήμα του οικισμού σε έκταση 100 τ.μ.) με κόστος 15.748 ευρώ, στον προαύλιο χώρο του παλαιού σχολείου στα Τοπόλιανα (σε χώρο 550 τ.μ.) και κόστος 15.909,20 ευρώ και στη Βαλαώρα, σε οικόπεδο προς διαμόρφωση 370 τ.μ. ανατολικά του οικισμού με ενδεικτική δαπάνη 17.025,20 ευρώ.

Οι εν λόγω παιδικές χαρές, παρά το γεγονός ότι κάποιες από αυτές χρησιμοποιούνταν κανονικά, δεν πληρούσαν τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας προκειμένου να είναι σε θέση να πιστοποιηθούν. Βέβαια, πλέον οι περισσότεροι χώροι έχουν πλήρη απουσία οποιουδήποτε εξοπλισμού, έπειτα από την αποξήλωσή τους λόγω ακαταλληλότητας.

Ο διαγωνισμός

Ο σχετικός διαγωνισμός θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. «Προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο για το σύνολο των ειδών που αναφέρονται στη διακήρυξη, ενώ ταυτόχρονα στην τελική τιμή περιλαμβάνονται και οι δαπάνες τοποθέτησης αυτών, ήτοι των οργάνων, των φωτιστικών, των δαπέδων ασφαλείας καθώς και του λοιπού εξοπλισμού για τις συνολικά εννέα (9) παιδικές χαρές, οι οποίες μέσω του διαγωνισμού πρόκειται να ανακατασκευαστούν-αναβαθμιστούν», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην περιληπτική διακήρυξη που δημοσιεύεται στα «Ευρυτανικά Νέα». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:00, ενώ η αποσφράγισή τους θα γίνει στις 4/2.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ