3 Αυγούστου 2021

Επικουρική ασφάλιση με ατομικό «ασφαλιστικό κουμπαρά» για τους νέους – Πώς θα λειτουργεί

Για κάθε νεοεισερχόμενο στην αγορά εργασίας από 1.1.2022 και προαιρετικά για όσους είναι κάτω των 35 ετών, θα δημιουργηθεί ένας ατομικός λογαριασμός, στον οποίο θα σωρεύονται οι ασφαλιστικές του εισφορές («ασφαλιστικός κουμπαράς»), οι οποίες στη συνέ…

Read More

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ