5 Οκτωβρίου 2023

ΜΕΝΟΥ

Επτά (7) υποτροφίες σε Ευρυτανόπουλα από το Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλόπουλου. Οι δικαιούχοι, οι προθεσμίες αιτήσεων

από την έντυπη έκδοση

Τη χορήγηση συνολικά επτά (7) υποτροφιών ανακοίνωσε για ακόμη μια χρονιά το Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλόπουλου. Πρόκειται για τέσσερις (4) υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές, δύο (2) για μεταπτυχιακές σπουδές και μια (1) υποτροφία για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 202-2023.

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών για φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, θα χορηγηθούν δύο (2) υποτροφίες τριετούς διάρκειας για όλα τα γνωστικά πεδία σε Ευρυτάνες φοιτητές και σπουδαστές που αποφοίτησαν από λύκεια του νομού Ευρυτανίας, έχουν ολοκληρώσει το προηγούμενο έτος σπουδών και εξετασθεί με επιτυχία σε όλα τα μαθήματα του έτους, ενώ θα δοθούν δύο ακόμη υποτροφίες ετήσιας διάρκειας σε Ευρυτάνες φοιτητές και σπουδαστές που αποφοίτησαν από οποιοδήποτε Λύκειο, έχουν ολοκληρώσει το προηγούμενο έτος σπουδών και εξετασθεί με επιτυχία σε όλα τα μαθήματα του έτους.

Όσον αφορά το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών πτυχιούχων ΑΕΙ, θα χορηγηθούν δύο (2) υποτροφίες σε Ευρυτάνες φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές σε όλα τα γνωστικά πεδία, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, ενώ παράλληλα θα χορηγηθεί μία υποτροφία για όλα τα γνωστικά πεδία σε Ευρυτάνα φοιτητή (στο εξωτερικό η το εσωτερικό) που έκανε έναρξη εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής μετά την 1.9.2021.

Να αναφέρουμε στο σημείο αυτό πως οι υποτροφίες θα δοθούν σε φοιτητές και πτυχιούχους ΑΕΙ και Τ.Ε.Ι. που κατάγονται από την Ευρυτανία ή κατοικούν στην Ευρυτανία τα τελευταία πέντε (5) χρόνια.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από 1 Νοεμβρίου 2022 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022, στη Γραμματεία του Ιδρύματος (οδός Ρήγα Φεραίου 2, Καρπενήσι), τις εργάσιμες ημέρες και από τις 10.00 το πρωί μέχρι τη 1.00 το μεσημέρι.

Υπενθυμίζεται πως οι υποψήφιοι που είναι ήδη υπότροφοι προπτυχιακού επιπέδου τριετούς διάρκειας των δύο προηγουμένων ετών και επιθυμούν τη συνέχιση της υποτροφίας τους κατά το τρέχον εκπαιδευτικό έτος, πρέπει στις συγκεκριμένες ημερομηνίες να υποβάλλουν αίτηση συνέχισης, συνοδευόμενη μόνο από τα δικαιολογητικά ακαδημαϊκών κριτηρίων.

Τα προσόντα των υποψηφίων, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.idrymagazi.gr), όπου περιέχονται και οι αιτήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες διατίθενται τα τηλέφωνα 22370-24766 και 6977744907 και το email: [email protected].

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ