3 Οκτωβρίου 2023

ΜΕΝΟΥ

Ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις 10 προσλήψεις στο Θεραπευτήριο Καρπενησίου

Με επικουρικό προσωπικό θα στελεχωθεί το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, έπειτα από σχετική προκήρυξη που εξέδωσε και υπογράφει ο Διοικητής, κ. Κλεομένης Λάππας. Συνολικά δέκα (10) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, θα συνδράμουν στο έργο του Θεραπευτηρίου για διάστημα 12 μηνών, από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Συγκεκριμένα, οι ειδικότητες αφορούν σε: ένα άτομο ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ένα άτομο ΤΕ Φυσιοθεραπείας, ένα άτομο ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, τέσσερα (4) άτομα ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, ένα άτομο ΔΕ Μαγείρων, ένα άτομο ΥΕ Τραυματιοφορέων και ένα άτομο ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, ενώ σημειώνεται πως προτάσσονται οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων του νομού Ευρυτανίας. Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα εξής κριτήρια: προϋπηρεσία και εμπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 60 μήνες), ειδική προϋπηρεσία / εμπειρία σε φορείς πρόνοιας (με ανώτατο όριο τους 48 μήνες), χρόνος ανεργίας (από 4 έως 48 μήνες), αριθμός ανηλίκων τέκνων υποψηφίου/ας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, μονογονεϊκές οικογένειες, υποψήφιος/α με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67% ή πάνω από 50% σε περίπτωση νοητικής στέρησης ή αυτισμού ή κώφωσης και υποψήφιος/α με ανήλικο τέκνο ή επιμέλεια ανηλίκου το οποίο έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021. Η υποβολή των αιτήσεων και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΘΧΠ ή να απευθύνονται στα γραφεία του Θεραπευτηρίου και στο τηλέφωνο 22373-50502 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ