21 Οκτωβρίου 2021

Ευρυτανία / Επίδομα ορεινών & μειονεκτικών περιοχών: Σε εξέλιξη η υποβολή αιτήσεων για τα 600 και 300 ευρώ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες, τουλάχιστον δύο ατόμων, που διαμένουν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών.

Η ψηφιακή πλατφόρμα ΟΠΕΚΑ-ΗΔΙΚΑ άνοιξε στις αρχές Σεπτεμβρίου και θα παραμείνει στη διάθεση των δικαιούχων μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2021.

Οι πολίτες μπορούν πλέον ηλεκτρονικά να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής των αιτημάτων τους, με τους κωδικούς TAXIS. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιούνται αυτόματοι έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων των αιτούντων, ενώ με email ή με γραπτό μήνυμα (sms) θα αποστέλλεται στο τέλος η σχετική ειδοποίηση στους ενδιαφερόμενους.

Όσον αφορά τους πολίτες των οποίων η αίτηση του 2020 απορρίφθηκε, πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση για το 2021, προκειμένου να εξεταστεί η πλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης.

Οι πολίτες, ωστόσο, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές πλατφόρμες, θα μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους ΚΕΠ, όπου θα πραγματοποιούν τη σχετική διαδικασία.

Δικαιούχοι και ενισχύσεις

Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών και όχι η στέγη. Ως οικογένεια νοείται το ζεύγος σε νόμιμο γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης συμβιούντων συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, αντίστοιχα, μαζί με τα ανήλικα άγαμα τέκνα τους, που συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη.

Ως μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται η οικογένεια που απαρτίζεται από ένα μόνο γονέα (άγαμο, σε χηρεία, σε διάσταση, διαζευγμένο ή λόγω κράτησης του ετέρου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα ή αντίστοιχες περιπτώσεις), ο οποίος ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση, συμβολαιογραφική πράξη ή πρακτικό διαμεσολάβησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων άγαμων τέκνων.Ανήλικα θεωρούνται τα τέκνα, τα οποία κατά το έτος υποβολής της αίτησης συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Τέλος, να αναφέρουμε πως το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στα 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος ανά έτος δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ, ή 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα ανά έτος κυμαίνεται μεταξύ 3.000,01 έως 4.700 ευρώ.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ