3 Οκτωβρίου 2023

ΜΕΝΟΥ

Ζητούν μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης για όλους τους δημότες του Καρπενησίου – Ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπενησίου προβαίνει στην κατάθεση ψηφίσματος με βασικό αίτημα την εξέταση, από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, να προβεί σε μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2023-2024

από την έντυπη έκδοση

Ψήφισμα για τη μείωση του πετρελαίου θέρμανσης οριζόντια, σε όλους τους δημότες του Καρπενησίου, καταθέτει ο Δήμος Καρπενησίου στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, «εξαιτίας των δύσκολων κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στο σύνολο του Δήμου Καρπενησίου, αλλά και για κάθε άλλο ορεινό δήμο που χαρακτηρίζεται από παρόμοιες συνθήκες», όπως τονίζεται. Τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα ενέκριναν τη σύνταξη του ψηφίσματος, καθώς και την εξουσιοδότηση του δημάρχου να μεταβεί στο υπουργείο και να το καταθέσει.

Το θέμα τέθηκε εκτάκτως σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ., με τα μέλη να εκφράζουν τον προβληματισμό τους για τη συνεχή αύξηση των καυσίμων, η οποία επηρεάζει άμεσα τους δημότες που δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στο γιγαντιαίο κύμα αυξήσεων σε όλους τους τομείς, αλλά και τις τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες κυρίως δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, να βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς πρέπει «να παρέχουν συνεχόμενες υπηρεσίες για τουλάχιστον επτά μήνες τον χρόνο, με χρήση θέρμανσης», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος, εισηγούμενος το θέμα ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο και να πραγματοποιηθεί εισήγηση προς την αρμόδια επιτροπή ορεινών δήμων, προκειμένου στο σύνολο των ορεινών δήμων, να διαμορφωθεί μια διαφορετική, χαμηλότερη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης για εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επιχειρήσεων. Ακολούθησε συζήτηση, κατά την οποία προτάθηκε να συνταχθεί σχετικό ψήφισμα. Έτσι, το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου έκανε δεκτό το ψήφισμα που παρατίθεται παρακάτω και αφορά τη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2023-2024, οριζόντια για όλους τους δημότες, εξαιτίας των δύσκολων κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στο σύνολο του Δήμου Καρπενησίου.

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

«Ο Δήμος Καρπενησίου, ως δήμος που χαρακτηρίζεται από την ορεινότητά του, αντιμετωπίζει από τα μέσα του φθινοπώρου μέχρι και το τέλος της άνοιξης, δηλαδή από τα μέσα του Οκτωβρίου μέχρι και τα μέσα του Μαΐου, δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες που χαρακτηρίζονται από έντονες χιονοπτώσεις και θερμοκρασίες κάτω του μηδενός για μακρά χρονικά διαστήματα. Τα παραπάνω γνωρίσματα, σε συνδυασμό με την αύξηση του ενεργειακού κόστους και την αλματώδη αύξηση των τιμών στα καύσιμα, έχουν καταστήσει απαγορευτική τη θέρμανση σε πολλά νοικοκυριά μέσω πετρελαίου, δοθέντων των τιμών (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) στο πετρέλαιο θέρμανσης, ενδεικτικά από τον Νοέμβριο του 2022 μέχρι και τον Απρίλιο του 2023, οι οποίες διακυμάνθηκαν ως εξής: 1) Νοέμβριος 2022- τιμή 1,28 ευρώ/λίτρο, 2) Δεκέμβριος 2022- τιμή 1,21 ευρώ/λίτρο, 3) Ιανουάριος 2023- τιμή 1,31 ευρώ/λίτρο, 4) Φεβρουάριος 2023- τιμή 1,24 ευρώ/λίτρο, 5) Μάρτιος 2023- τιμή 1,20 ευρώ/λίτρο, 6) Απρίλιος 2023- τιμή 1,30 ευρώ/λίτρο.

Πέραν των νοικοκυριών, πολλά προβλήματα στη θέρμανση αντιμετωπίζουν και οι επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον δήμο, δραστηριοποιούνται στη φιλοξενία και στην εστίαση, παρέχοντας συνεχόμενες υπηρεσίες για τουλάχιστον επτά μήνες τον χρόνο, με χρήση θέρμανσης. Η συνεχόμενη αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθιστά προβληματική τη λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων, εξαιτίας των παρατεταμένων αυξήσεων στα καύσιμα.

Επειδή, μεταξύ των σκοπών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι και η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, αλλά και η συνεχής βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας,

Επειδή, οι κλιματολογικές συνθήκες στο σύνολο του Νομού Ευρυτανίας και ειδικότερα στον Δήμο Καρπενησίου, σε συνδυασμό με την αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθιστούν πολλαπλά προβλήματα στην ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας,

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπενησίου προβαίνει στην κατάθεση ψηφίσματος με βασικό αίτημα την εξέταση, από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, να προβεί σε μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2023-2024, οριζόντια για όλους τους δημότες, εξαιτίας των δύσκολων κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στο σύνολο του Δήμου Καρπενησίου, αλλά και για κάθε άλλο ορεινό Δήμο που χαρακτηρίζεται από παρόμοιες συνθήκες, αίτημα το οποίο αποτελεί κοινή απαίτηση όλων των ορεινών Δήμων.

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Καρπενησίου, κ. Νικόλαο Σουλιώτη, να μεταβεί στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και να καταθέσει το παρόν ψήφισμα στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωνσταντίνο (Κωστή) Χατζηδάκη, με σκοπό να εξεταστεί το αίτημα του Δήμου Καρπενησίου».

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ