3 Οκτωβρίου 2023

ΜΕΝΟΥ

Η Γρανίτσα Αγράφων γιόρτασε με επισημότητα και κατάνυξη τον Προστάτη της, Άγιο Νεομάρτυρα Μιχαήλ τον Μαυρουδή (ΦΩΤΟ)

O Άγιος Μιχαὴλ ο Μαυρουδής, καταγόταν από τη Γρανίτσα και γιορτάζει κάθε χρόνο την Πέμπτη της Διακαινησίμου

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη εορτάσθηκε και φέτος, σήμερα Πέμπτη της Διακαινησίμου, 20 Απριλίου 2023, στη Γρανίτσα του Δήμου Αγράφων, η τοπική εορτή του Αγίου Μιχαήλ του εκ Γρανίτσης, εκ της χορείας των Ευρυτάνων Αγίων. Ο εορτασμός έγινε με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια, σε κλίμα κατάνυξης και με τη συμμετοχή πολλών πιστών. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, έγινε περιφορά της εικόνας του Αγίου Μιχαήλ του Νεομάρτυρα.

«Σήμερα, Πέμπτη της Διακαινησίμου, στη Γρανίτσα τιμάται ο Πολιούχος και Προστάτης του χωριού, Άγιος Νεομάρτυρας Μιχαήλ εκ Γρανίτσης, το όνομα Του οποίου βρίσκεται ανάμεσα στις μεγάλες μορφές της εκκλησίας μας αφού η στάση ζωής και ο μαρτυρικός θάνατός του, αποτελούν μοναδικό παράδειγμα πίστης και αφοσίωσης στον Θεό. Στη Θεσσαλονίκη δίπλα από το Ναό της Υπαπαντής του Χριστού, στο κέντρο της πόλης, ένα προσκυνητάρι και μια επιγραφή μαρτυρούν τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου», έγραψε με αφορμή την εορτή, ο Δήμαρχος Αγράφων, Αλέξης Καρδαμπίκης, που συμμετείχε στις εκδηλώσεις.

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Μιχαὴλ ὁ ἐκ Γρανίτσης

O Ἅγιος Μιχαὴλ ὁ Μαυρουδής, καταγόταν ἀπὸ τὸ χωριὸ Γρανίτσα Ἀγράφων. Γονεῖς τοῦ ἦταν ὁ εὐσεβὴς Δημήτριος καὶ ἡ ἐνάρετη Στατήρα, οἱ ὁποῖοι ἀνέθρεψαν τὸν Μιχαὴλ «ἐν παιδεία καὶ νουθεσία Κυρίου». Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ πατέρα τοῦ ἔφυγε στὴ Θεσσαλονίκη, ὅπου ἐξάσκησε τὸ ἐπάγγελμα τοῦ ἀρτοποιοῦ, ὅλα δὲ τὰ χρήματα τοῦ τὰ μοίραζε στοὺς πτωχοὺς καὶ ἀδύνατους ἀδελφούς του.

Ὅταν προσπάθησε νὰ κατηχήσει ἕνα τουρκόπουλο στὴ χριστιανικὴ πίστη, ἐκεῖνο τὸν κατήγγειλε καὶ ὁ Μιχαὴλ ὁδηγήθηκε βίαια στὸ κριτήριο. Στὴν ἀνάκριση, ὅπου μὲ παρρησία καὶ βαθιὰ θεολογικὴ γνώση ἀπάντησε στὶς ἐρωτήσεις τοῦ κριτῆ, προσπάθησε νὰ προσηλυτίσει καὶ αὐτοὺς τοὺς δικαστές του. Μὲ συγκίνηση καὶ θάρρος τόνισε στὸν δικαστή: «Μὴ χάνεις καιρὸν ἀλλὰ παραδοσὸν μὲ εἰς τὸν Θεὸν μίαν ὥραν πρότερον ὅτι θέλω καὶ ἀγαπῶ νὰ γίνω θυσία τοῦ Κυρίου μου, νὰ ψηθῶ ὡς ἄρτος ἠδύς, νὰ βαλθῶ εἰς τὴν Τράπεζαν τῆς  Ἁγίας Τριάδος καὶ νὰ προσφερθῶ ὡς εὐῶδες θυμίαμα εἰς αὐτόν». Τελικὰ καταδικάστηκε σὲ θάνατο καὶ τὸν ἔκαψαν ζωντανὸ στὴ Θεσσαλονίκη στὶς 21 Μαρτίου 1547 μ.Χ., ἡμέρα Πέμπτη καὶ ὥρα ἐνάτη, στὸ προαύλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος.

Τὸ μαρτύριο τοῦ Ἁγίου, μεταξὺ ἄλλων, ἀναφέρεται καὶ στὸν ὑπ’ ἄριθ’ 727 Κώδικα τοῦ XVIII αἰώνα στὴ Μονὴ Ξενοφῶντος Ἅγιου Ὅρους, καὶ στὸν ὑπ’ ἀριθ. 2142(129) Κώδικα τοῦ XVIII αἰώνα τῆς Μονῆς Ἐσφιγμένου. Τὸ Μ. Εὐχολόγιο ἀναφέρει τὴ μνήμη του στὶς 10 Μαρτίου 1544 μ.Χ.

Ὁ Ἅγιος Μιχαὴλ ὁ Μαυρουδὴς ἑορτάζει τὴν Πέμπτη της Διακαινησίμου.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Μιχαὴλ Νεομάρτυρα νῦν τιμήσωμεν, Ταξιάρχου συνώνυμον μακαρίσωμεν καὶ Χριστὸν τὸν Λυτρωτὴν ἠμῶν δοξάσωμεν· ὅτι ἀθλήσει καὶ πυρὶ οὗτος μετήλλαξε τὸ ζῆν τὴ πόλει τοῦ Δημητρίου, πορείαν Γένους φωτίζων, ὡς ἄστρον θεῖον ἀεὶ δεικνύμενος.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ