Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει στο “Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης” του ΠΑΑ 2014-2020

Υπεγράφη συμφωνία χρηματοδότησης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και της τράπεζας για χαρτοφυλάκιο ύψους 70 εκατ. ευρώ…. Read More

Τοπικές ειδήσεις
Επικαιρότητα
Αθλητικά