18 Μαΐου 2024

ΜΕΝΟΥ

Θέση Διευθυντή/ντριας στο 4ο Δημοτικό Σχ. Καρπενησίου. Σε εξέλιξη η υποβολή αιτήσεων

Την πλήρωση με επιλογή της κενούμενης θέσης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου, για το υπόλοιπο της θητείας που θα λήξει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του Ν. 4692/2020*, προκήρυξε η Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, Δρ. Ευαγγελία Ρόγκα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, αποστέλλοντάς τα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΙΠΕ Ευρυτανίας [email protected] εντός αποκλειστικής προθεσμίας, έως και την Τετάρτη 31/03/2021

*Στελέχη της εκπαίδευσης που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, των οποίων έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει η θητεία για την οποία έχουν επιλεγεί, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της, έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ