1 Μαρτίου 2024

ΜΕΝΟΥ

Ιδιωτικό χρέος και ανάπτυξη κεφαλαιαγορών προτεραιότητες στην ατζέντα του Σχεδίου Ανάπτυξης

Ανάπτυξη μητρώου παρακολούθησης ιδιωτικού χρέους και δημιουργία Παρατηρητηρίου Πιστωτικής Επέκτασης με σκοπό την αποτροπή μελλοντικής υπερχρέωσης, προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας. Κίνητρα για μακροπρόθεσμα προϊόντα αποταμίευσης, υιοθέτηση της ευρωπαϊκής οδηγίας για ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα, περαιτέρω μεταρρυθμίσεις του πλαισίου των κεφαλαιαγορών, μεταρρύθμιση της φορολογίας, στόχευση σε “πράσινα” και ψηφιακά προϊόντα και περαιτέρω ανάπτυξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών…. Read More

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ