“Καραμπόλες” του νέου χωροταξικού στις τιτλοποιήσεις των τραπεζών

Τραπεζικοί κύκλοι επεσήμαναν στο Capital.gr ότι ορισμένες από τις νέες διατάξεις δεν είναι αρκετά σαφείς στις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι αλλαγές στην αποτίμηση “κόκκινων” δανείων με ενέχυρο ακίνητα. Ζητούν να υπάρξει ειδική πρόνοια στην περίπτωση που κάποιες αλλαγές έχουν επιπτώσεις στην τιτλοποίηση δανείων με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, τα οποία συνδέονται με ενέχυρα ακίνητης περιουσίας…. Read More

Τοπικές ειδήσεις
Επικαιρότητα
Αθλητικά