1 Μαρτίου 2024

ΜΕΝΟΥ

Κομισόν: Αποκλείει συμφωνία για το Brexit εις βάρος της ενιαίας αγοράς

Η ΕΕ επιδιώκει τη λειτουργία μηχανισμού που θα επιτρέπει τη λήψη άμεσων και μονομερών αντιμέτρων σε περίπτωση αιφνιδιαστικής μεταβολής εκ μέρους της μίας ή της άλλης πλευράς, για την αποφυγή της δημιουργίας συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού…. Read More

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ