Κοσμογονία αλλαγών για το Χρηματιστήριο

Πολλαπλά φορολογικά και επενδυτικά κίνητρα, δημιουργία ειδικού επενδυτικού λογαριασμού και ισχυρή εμπλοκή της Κεφαλαιαγοράς στις ιδιωτικοποιήσεις, εμπλοκή του Χ.Α. και στις μικρομεσαίες. Στόχος η ανάδειξη του Χρηματιστηρίου σε “εργαλείο” εναλλακτικής χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις, και δη τις μικρομεσαίες, καθώς και σε “εργαλείο” αποταμίευσης στο περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων και των νέων συνταξιοδοτικών δεδομένων και αναγκών…. Read More

Τοπικές ειδήσεις
Επικαιρότητα
Αθλητικά