5 Δεκεμβρίου 2023

ΜΕΝΟΥ

Μεταπτυχιακό στο Καρπενήσι… “Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος”, από το Τμήμα Δασολογίας – Σε εξέλιξη οι αιτήσεις

Σε εξέλιξη είναι η υποβολή αιτήσεων για το μεταπτυχιακό που προκήρυξε το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με έδρα το Καρπενήσι

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Επιστήμης των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκήρυξε για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος» με ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 18 Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Σχεδόν όλο το πρόγραμμα υλοποιείται εξ αποστάσεως. Συνολικά 26 ενότητες διδάσκονται με εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία, 3 ενότητες γίνονται με μικτό τρόπο (διά ζώσης και εξ αποστάσεως) και μόνο 2 ενότητες προβλέπουν φυσική παρουσία των συμμετεχόντων. Η διά ζώσης διδασκαλία θα πραγματοποιείται στο Τμήμα Δασολογίας, στο Καρπενήσι

Αντικείμενα του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, τεχνικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της οικολογίας με έμφαση σε εξειδικευμένα θέματα οικολογίας, διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος. Στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και δεξιοτήτων ώστε οι απόφοιτοι να αποκτήσουν ικανότητα αξιολόγησης και σύνθεσης της υπάρχουσας γνώσης πάνω στο εξειδικευμένο αντικείμενο του προγράμματος, να αναπτύξουν τις απαραίτητες ειδικές δεξιότητες για τη διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων, τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή έρευνας, καθώς και την αξιολόγηση, ανάλυση, και ερμηνεία ερευνητικών αποτελεσμάτων, και να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια και τις ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται, τόσο για την επαγγελματική, όσο και για την ακαδημαϊκή και ερευνητική τους σταδιοδρομία στις ανταγωνιστικές συνθήκες που διαμορφώνονται στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον.

Το Π.Μ.Σ. στην «Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος» είναι πλήρους παρακολούθησης. Η χρονική διάρκεια σπουδών είναι ένα και μισό (1,5) ακαδημαϊκά έτη (Κύκλος Σπουδών) και κατανέμεται σε τρία (3) εξάμηνα. Τα μαθήματα για τα πρώτα δύο εξάμηνα θα γίνονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, κατά σειρά, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των Τμημάτων Δασολογίας των Πανεπιστημίων, των Τμημάτων Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων και πρώην Τ.Ε.Ι. που θεραπεύουν τα γνωστικά αντικείμενα της Οικολογίας και του Περιβάλλοντος καθώς και οποιοδήποτε άλλου Τμήματος Πανεπιστημίου ή πρώην Τ.Ε.Ι.

Το κόστος των διδάκτρων είναι για όλο το Π.Μ.Σ. τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€). Για περισσότερες πληροφορίες (κριτήρια επιλογής, δικαιολογητικά κ.α.), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2237025063 καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://environment.aua.gr/ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ