28 Σεπτεμβρίου 2023

ΜΕΝΟΥ

Με 11 θέματα συνεδριάζει (30/5) στο Κερασοχώρι, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων – Δείτε όσα θα συζητηθούν

Η 7η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων, θα πραγματοποιηθεί με μικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) στις 30 Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ, στο Κερασοχώρι, με την ατζέντα να περιλαμβάνει 10 θέματα. Θα έχει προηγηθεί (στις 12:30μμ) η μονοθεματική 6η Συνεδρίαση του Δ/Σ Αγράφων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 με το οποίο τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 67 ορίζεται ότι: «Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να διεξάγεται ή : α) δια ζώσης στο κατάστημα της έδρας του δήμου, ή β) με τηλεδιάσκεψη, με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή γ) με μικτό τρόπο, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη ή με μικτό τρόπο επιτρέπεται μόνο μία (1) φορά τον μήνα. Βάσει των ανωτέρω η 7η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί με μικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) στις 30 Μαΐου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΓΕΝΙΚΑ

 1. Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ-ΣΙΧΝΙΚΟ (Α΄ΦΑΣΗ)» (Εισηγητής: κ. Νταλαφούρα Σωτηρία)
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΑΦΑ-ΤΡΙΔΕΝΤΡΟ» (Εισηγητής: κ. Νταλαφούρα Σωτηρία)
 3. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.) για απασχόληση στο Δήμο Αγράφων κατά το σχολικό έτος 2023-2024 (Εισηγητής: κ. Κοτρώνα Αννέτα)
 4. Καταλληλότητα έκτασης ή μη για την εγκατάσταση ποιμνιοστασίου στη θέση «Παλιοχορίγκοβο» της Τ.Κ. Κέδρων, ΔΕ Ασπροποτάμου του Δήμου Αγράφων. (Εισηγητής: κ. Γκορόγιας Παναγιώτης)
 5. Παράταση υλοποίησης της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγράφων» – Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης (Εισηγητής: κ. Νταλαφούρα Σωτηρία)
 6. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α’ τριμήνου εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2023 (Εισηγητής: κ. Δημητρόπουλος Χρήστος)
 7. Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2023 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (Εισηγητής: κ. Δημητρόπουλος Χρήστος)
 8. Πρόσληψη προσωπικού μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55-67 ετών (Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Καρδαμπίκης)
 9. Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας Δήμου Αγράφων (Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Καρδαμπίκης)
 10. Επιχορήγηση συλλόγων (Εισηγητής: κ. Κοτρώνα Αννέτα)

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Νιάφας Κωνσταντίνος“.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 με το οποίο τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 67 ορίζεται ότι: «Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να διεξάγεται ή : α) δια ζώσης στο κατάστημα της έδρας του δήμου, ή β) με τηλεδιάσκεψη, με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή γ) με μικτό τρόπο, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη ή με μικτό τρόπο επιτρέπεται μόνο μία (1) φορά τον μήνα. Βάσει των ανωτέρω η 6η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί με μικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) στις 30 Μαΐου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων , του Δήμου Αγράφων για τη χρήση 2021 (Εισηγητής: κ. Δημητρόπουλος Χρήστος)

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Νιάφας Κωνσταντίνος“.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ