10 Αυγούστου 2022

ΜΕΝΟΥ

Νάκας: Απόφαση Γ.Σ. για μέρισμα και επιστροφή ποσού στους μετόχους

Την καταβολή ως μέρισμα του ποσού των €849.560,00  ήτοι €0,134 ανά μετοχή, καθώς και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσού €443.800 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,07 και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €443.800 και την επιστροφή στους μετόχους ποσού €443.800 με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,07, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Νάκας…. Read More

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Generated by Feedzy