20 Ιουνίου 2024

ΜΕΝΟΥ

Νέα Διευθύντρια στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου. Η απόφαση της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας

Απαλλαγή καθηκόντων της μέχρι πρότινος Διευθύντριας του 4ου Δ.Σ. Καρπενησίου, μετά από αίτηση που υπέβαλε στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας

Στις 16 Απριλίου 2024, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, Βασίλης Σταυρόπουλος, είχε εγκρίνει την απαλλαγή από τα καθήκοντα της Διευθύντριας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου, Θεοδώρας Τζιοβάρα, εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ70 – Δασκάλων, μετά από αίτησή της.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 22 Απριλίου, ο Δ/ντής Α/θμιας υπέγραψε απόφαση με θέμα «Τοποθέτηση Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας», στην οποία αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «(…) Αποφασίζουμε την τοποθέτηση, με βάση τη σειρά κατάταξης στον κυρωμένο πίνακα επιλογής και τις δηλωθείσες προτιμήσεις της, της Γκόντα Καλλίνας, εκπ/κού κλ. ΠΕ71, σε κενούμενη θέση Διευθύντριας στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου για το υπόλοιπο της θητείας, η οποία λήγει στις 31 Ιουλίου 2027, σύμφωνα με τις διατάξεις (…)».

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η ανωτέρω αναλαμβάνει τα καθήκοντά της εντός τριών εργάσιμων ημερών, ήτοι από 22 έως 24/4, ενώ εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά της και μετά από τη λήξη της θητείας της, μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ