18 Μαΐου 2022

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Μητρώου Επιχειρήσεων Ελεγχόμενων Ουσιών (F-GASES & ODS)

Για την καταγραφή και παρακολούθηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με ελεγχόμενες ουσίες των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 517/2014 και 1005/2009…. Read More

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ